logo zumpy nadrze
Osadenie žumpy

Na zloženie žumpy do výkopu a jej následnú montáž je nutné zo strany objednávateľa zabezpečiť vhodný prístup k výkopu po spevnenej ceste a dostatočný manipulačný priestor v okolí výkopu.

Pre osadenie žumpy je potrebné pripraviť výkop z každej strany aspoň o 30 cm väčší ako sú rozmery žumpy, pričom treba brať do úvahy fakt, ako hlboko je vyústenie odpadového potrubia na mieste inštalácii pre správnu hĺbku výkopu.

Napr. pri 10 m3 (starý typ) by mal byť rozmer výkopu cca. 300 (š) x 400 (d) x 250 (h) 

 

Žumpy sa ukladajú na zhutnený štrkový násyp, na ktorom je v prípade potreby realizovaná základová doska.

Hrúbku násypu ako aj silu základovej betónovej dosky určí projektant.

Dno výkopu by malo byť vyrovnané, aby bola žumpa po osadení v rovine. Nakoľko ma auto hydraulickú ruku v zadnej časti, je dôležité, aby prístup pri osádzaní neblokovala zemina z výkopu. Ideálne je ak auto môže k výkopu nacúvať čo najbližšie (cca. 1-2 m. od výkopu). 

Miesta, ktoré spájajú jednotlivé elementy musia byť dodatočne zaizolované vhodným hydroizolačným prípravkom "gumoasfalt, tekutá lepenka ap." na náklady kupujúceho. Doba medzi prvým utesnením pracovníkom našej firmy a dodatočným doizolovaním spojov je 2 dni

Po uložení žumpy do jamy je dobré ju naplniť do 1/3 vodou, prepojí sa potrubie a môže sa zasypať jemnou zeminou z výkopu.

 

Maximálna výška násypu na krycej doske je 500 mm. V prípade väčšej hĺbky osadenia, resp. možnosti prejazdu os. automobilom je nevyhnutná zosilnená stropná doska. 

 
                                                   
 
 
zumpy nadrze facebook
logo zumpy nadrzezumpy nadrze RSS
© Zumpy-nadrze.sk 2014. Všetky práva vyhradené.